เหตุผลที่มะเร็งน่ากลัวกว่าโรคอื่น

74 views 1:49 pm 0 Comments December 21, 2023

มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย เซลล์ปกติจะแบ่งตัวตามปกติเพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายหรือเสื่อมสภาพไป แต่เซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติและอาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายได้

สาเหตุของการเกิดมะเร็งนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เกิดขึ้นได้ตั้งแต่คนธรรมดา ไปจนถึงดาราหนังโป๊ แต่พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ได้แก่

1. ปัจจัยภายในร่างกาย ปัจจัยภายในร่างกายที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ได้แก่ พันธุกรรม มะเร็งบางชนิดมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมากที่พบมากในพระเอกหนังโป๊ เป็นต้น ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป อีกส่วนคือความผิดปกติของโครโมโซม ความผิดปกติของโครโมโซม เช่น การขาดหรือเกินจำนวนโครโมโซม อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งไขกระดูก เป็นต้น และอีกส่วนคือ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์ โรคลูปัส โรคเบาหวาน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้

2. ปัจจัยภายนอกร่างกาย ปัจจัยภายนอกร่างกายที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การได้รับสารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) คือ สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารก่อมะเร็งมีอยู่มากมายในสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีในบุหรี่ สารเคมีในอาหารแปรรูป สารเคมีในอุตสาหกรรม รังสีจากธรรมชาติและรังสีเทียม เป็นต้น ดาราหนังโป๊บางคนที่ติดบุหรี่ก็จะเสี่ยงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากการสัมผัสกับรังสี การสัมผัสกับรังสี เช่น รังสีจากแสงแดด รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้ และสุดท้ายคือ การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิบางชนิด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เชื้อเอชพีวี เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พิลอรี้ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การขาดการออกกำลังกาย ความอ้วน ภาวะเครียด เป็นต้น ดังนั้น ถ้าเครียดควรดูหนังโป๊สักหน่อยก็ดี

การป้องกันโรคมะเร็งสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดมะเร็ง เช่น งดสูบบุหรี่ ดื่มสุราในปริมาณที่พอเหมาะ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อตรวจหาและรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะแรก

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *