ดูแลวัยรุ่นอย่างไรในช่วงเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ใหญ่

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสน ความเครียด และอารมณ์แปรปรวนได้ แต่หากวัยรุ่นสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคง (more…)

Read Full Recipe
98 views 1:58 pm 0 Comments