เหตุผลที่มะเร็งน่ากลัวกว่าโรคอื่น

มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย เซลล์ปกติจะแบ่งตัวตามปกติเพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายหรือเสื่อมสภาพไป แต่เซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติและอาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายได้ (more…)

Read Full Recipe
73 views 1:49 pm 0 Comments